ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ
07:25 ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΣΕΡΒΙΑ
07:20 ΜΕΤΑΞΑ-ΣΕΡΒΙΑ
07:30 ΤΡΙΓΩΝ-ΠΟΛΥΡ-ΣΕΡΒΙΑ
07:10 ΤΡΑΝΟΒ-ΣΕΡΒΙΑ
07:30 ΡΥΜΝΙΟ-ΓΟΥΛΕΣ-ΣΕΡΒΙΑ
07:45 ΑΥΛΕΣ-ΣΕΡΒΙΑ
07:50 ΚΡΑΝΙΔΙΑ – ΣΕΡΒΙΑ
07:00 ΕΛΑΤΗ-ΤΡΑΝ-ΜΙΚΡ-ΣΕΡΒΙΑ
07:50 ΠΛΑΤΑΝΟΡ(ΠΑΝΩ ΣΤΑΣΗ) – ΣΕΡΒΙΑ – 1ο ΛΕΩΦ
07:50 ΠΛΑΤΑΝΟΡ(ΚΑΤΩ ΣΤΑΣΗ) – ΣΕΡΒΙΑ – 2ο ΛΕΩΦ
07:30 ΙΜΕΡΑ-ΣΕΡΒΙΑ
07:45 ΝΕΡΑΙΔΑ-ΣΕΡΒΙΑ
07:45 ΛΕΥΚΑΡΑ-ΒΑΘΥΛ-ΣΕΡΒΙΑ
  1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ: 12:00
  2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒ-ΤΡΑΝΟ-ΕΛΑΤΗ: 12:30