Το 1ο ΕΠΑ.Λ Σερβίων απευθύνει πρόσκληση προς αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ που επιθυμούν να απασχοληθούν, με το θεσμό της Μαθητείας, σε επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση – μαθητεία έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες (4 ημέρες από 7 ώρες) και μία ημέρα (7 ώρες)  υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ.

Στην Μαθητεία «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οι πτυχιούχοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ΤΕΕ).

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που προσφέρονται από το  ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΒΙΩΝ για το σχολικό έτος 2019-20 είναι οι παρακάτω:

  1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 

Η Μαθητεία, πραγματοποιείται μετά από σύναψη Σύμβασης Μαθητείας μεταξύ του μαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται καθώς και του ΕΠΑΛ. 

Η Σύμβαση καθορίζει τους γενικότερους όρους υλοποίησης του προγράμματος Μαθητείας. 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητείας».

 

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον μαθητευόμενο μόνο τα ποσό των 9,30 €/ημέρα εργασίας (5,24 € ημερομίσθιο + 4,06 € ασφαλιστικές εισφορές) και όλο το ποσό για τις άδειες που δικαιούται ο μαθητής (το υπόλοιπο του ημερομισθίου 16,54 € επιδοτείται).

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο αφαιρούμενης και της ασφαλιστικής εισφοράς μαθητευόμενου 0,36 € είναι 21,42 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 ώρα 23:59

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε, στα τηλέφωνα του 1ου ΕΠΑ.Λ Σερβίων 2464021518  & 6977997780 (Τηλέφωνο Διευθυντή).

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ Σερβίων

                                                                                Κυριάκος Μ. Τσολακίδης

                                                                                        Καθ. Κλ. ΠΕ86