ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα-αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α., καθώς επίσης σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.

Σε επιχειρήσεις που:

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
 • Σχεδιάζου, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • Προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας:

π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών

 

Εργαστήρια Πληροφορικής

Βασικός στόχος των εργαστηρίων Πληροφορικής είναι η διδασκαλία των μαθημάτων της Πληροφορικής, της Χρήσης Η/Υ και εφαρμογών Η/Υ και των μαθημάτων των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ τα οποία απαιτούν τη χρήση Η/Υ από το πρόγραμμα σπουδών τους.

Εξετάζονται βασικά θέματα της Πληροφορικής, όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων Α’& Β΄ & Γ΄ τάξης και Β΄ & Γ΄ τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Αποκτάται εμπειρία στη χρήση των υπολογιστών, τόσο στο κομμάτι του Λογισμικού (Software) όσο και σε θέματα Υλικού (Hardware), το εργαστήριο διαθέτει τον βασικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα.

Η εκπαίδευση στα εργαστήρια περιλαμβάνει:

Λογισμικό:

Προγραμματισμό Υπολογιστών

Διδάσκεται μια βασική γλώσσα προγραμματισμού που είναι η Pascal (έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο η αντικατάστασή της με ένα πολύ πιο σύγχρονο περιβάλλον όπως το Python), αλλά και η χρήση σύγχρονου προγραμματιστικού εργαλείου όπως το AppInventor για την ανάπτυξη εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές (smart phones, tablets).

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα λειτουργικά συστήματα είναι η καρδιά του υπολογιστή, εξετάζονται ακόμα και τα πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα όπως το Windows 10, Linux αλλά και το Android. Μαζί με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

 

Υλικό:

Εγκατάσταση-Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

Αναλυτική αναφορά και κατανόηση όλων των τμημάτων που αποτελούν ένα υπολογιστικό σύστημα, εύρεση βλαβών και επιδιόρθωση ενός υπολογιστή).

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

Εξέταση της λειτουργίας ενός υπολογιστή, σχεδιασμός και κατασκευή ενός τοπικού δικτύου, αναλυτική αναφορά στην σύγχρονη τεχνολογία του Διαδικτύου, βασικός σκοπός είναι η κατανόηση και η ορθή χρήση στην πράξη της λειτουργίας του Διαδικτύου.