ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως:

 • Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
 • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε κατάστημα τα ηλεκτρολογικών ειδών, ή ιδιοκτήτης καταστήματος.
 • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, κ.λπ.)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Σχεδιάζει και κατασκευάζει Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, με κυκλώματα: Φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες εγκαταστάσεων και μηχανών.
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Άδεια χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία

 • Ηλεκτροτεχνίτη (Φωτισμού, Κίνησης, Ανελκυστήρων, Σταθμών Υ/Σ).
 • Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων.
 • Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίμων.
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκίνητων.

Άδεια με εξετάσεις και προϋπηρεσία

 • Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή).
 • Τεχνίτη Οργάνων, Τροχών, Σιγαστήρων, Ψυγείων, Βαφέα, κ.λπ.
 • Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων – Μοτοσυκλετών.
 • Τεχνουργού
 • Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίμων
 • Ηλεκτρολόγου Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων

 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Στο εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εξετάζονται εργαστηριακά βασικά θέματα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και αναλύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες ΚΕΗΕ, όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων της Β΄ & Γ΄ τάξης της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Αποκτάται εμπειρία στη χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και στην συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών οργάνων, υλικών και συσκευών

To εργαστήριο διαθέτει ικανοποιητικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, για την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Εγκαταστάσεις φωτισμού – φωτοτεχνικές διατάξεις – εγκατάσταση ΕΙΒ – Instabus
Εγκαταστάσεις κίνησης ( Μηχανές DC-AC, αντλίες, γκαραζόπορτες κ.λ.π. )
Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( κουδούνι, θυροτηλέφωνο, θυροτηλεόραση, συναγερμοί, κεραίες TV, πυρανίχνευση, δομημένη καλωδίωση
Θέρμανση-Γειώσεις – Αλεξικέραυνα

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας γίνεται η πειραματική επαλήθευση των θεμελιωδών νόμων και κανόνων του ηλεκτρισμού, όπως και εκπαίδευση στα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής, που αναφέρονται στα τεχνολογικά μαθήματα της Β΄ & Γ΄ Τάξης του Ηλεκτρολογικού Τομέα και της Γ΄ Τάξης Ψυκτικών του Μηχανολογικού Τομέα.

Αποκτάται τεχνική πείρα, τόσο στη χρήση των ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών και στις συνδεσμολογίες αυτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα, όσο και στη χρήση των εργαλείων για τις συνδεσμολογίες ηλεκτρολογικού υλικού.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εργασίες των μαθητών, όπως πολύμετρα Α.C.-D.C (ωμόμετρα τύπου σειράς και παράλληλου), βολτόμετρα Α.C.-D.C, αμπερόμετρα Α.C.-D.C, παλμογράφοι, γέφυρες WHEATSTONE, βαττόμετρα (μονοφασικά-τριφασικά), συνημιτονόμετρα (μονοφασικά-τριφασικά), γνώμονες (μονοφασικούς-τριφασικούς), M/S τάσης- έντασης μονοφασικούς πολλών λήψεων, πινακίδες με λάμπες πυράκτωσης και φθορίου, εργαλεία -αγωγοί, τροφοδοτικό (0-220)VDC, MEGER, πινακίδες παροχής DC-AC (μονοφασικούς-τριφασικούς), παλμογράφο, M/Σ τάσης-έντασης.

Επίσης το εργαστήριο διαθέτει όλο τον εποπτικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό επίπλων τα οποία είναι στη διάθεση των μαθητών, όπως ενδεικτικά όργανα (επίδειξης), πινακίδες με βισματοφόρες λήψεις (μπόρνες) με δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων κυκλωμάτων, ανάλογα με το σχέδιο της κάθε εργαστηριακής άσκησης, φύλλα έργου, στα οποία αναφέρονται επακριβώς τα διάφορα στάδια της εργαστηριακής άσκησης, καθώς και πάγκους εργασίας, θρανία και ντουλάπια.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Οργανολογία ( είδη και κατασκευή οργάνων, συμβολισμοί, ακρίβεια μετρήσεων
Μετρήσεις τάσης, έντασης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
Μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης ( γειωσόμετρο, Μέγγερ, γέφυρα Γουίστον κ.λ.π.
Νόμος του Ωμ, κανόνες του Κίρκωφ
Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος
Μετρήσεις με παλμογράφο
Μετρήσεις πηνίων – πυκνωτών

Εργαστήριο Αυτοματισμών

Στο Εργαστήριο Αυτοματισμών αναπτύσσονται και κατασκευάζονται εργαστηριακά τα θέματα αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων της Β΄ και Γ΄ Ταξης της ειδικότητας ηλεκτρολόγου και της Γ΄ Τάξης Ψυκτικών του Μηχανολογικού Τομέα .

Αποκτάται εμπειρία στην επιλογή και σύνδεση του υλικού αυτοματισμών, στη σύνδεση, λειτουργία και έλεγχο των αυτομάτων συστημάτων καθώς και σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων.

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται:

Ηλεκτρικοί κλασσικοί αυτοματισμοί
Υδραυλικοί αυτοματισμοί
Ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί
Σύνθετα συστήματα αυτοματισμών
Έλεγχος θερμοκρασίας, κίνησης, στάθμης υγρών, χρόνου, ρεύματος κλπ.
Αισθητήρια, ανιχνευτές, μετατροπείς, ευφυή συστήματα ελέγχου
Λογικές πύλες, Μικρές μονάδες λογικής, PLC, Ελεγκτές
Σχεδίαση, έλεγχος, λειτουργία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού
Δίοδος, Τρανζίστορ, Λογικές πύλες.
Ο άνετος χώρος του εργαστηρίου και ο ικανοποιητικός σύγχρονος εξοπλισμός του, εξασφαλίζουν την σωστή εκπαίδευση των μαθητών, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η προμήθεια νέου, σύγχρονου εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου.